Logo_CeBaPoj

Dopuszczenie jednostkowe

Kiedy pojazd podlega dopuszczeniu jednostkowemu?

Procedura dopuszczenia jednostkowego dotyczy nowego, niezarejestrowanego dotychczas pojazdu, i który nie może być zarejestrowany, gdyż został poddany zmianom lub zabudowie. Sytuacja ta najczęściej dotyczy podwozi samochodów ciężarowych (kabina + rama), które zostały zabudowane nadwoziem skrzyniowym, kontenerowym, cysterną, żurawiem itd. (tu lista nie ma ograniczeń), ale również może obejmować każdy inny pojazd (np. furgon, samochód osobowy), w którym zostały dokonane zmiany konstrukcyjne, a homologacja ich nie obejmuje.

Procedura ta nie dotyczy pojazdów zarejestrowanych.

Na czym polega procedura dopuszczenia jednostkowego?

Procedura dopuszczenia jednostkowego polega na przeprowadzeniu oceny technicznej jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i na tej podstawie stwierdzeniu zgodności z wymaganiami przepisów. W wyniku takiej oceny przygotowywany jest raport, na podstawie którego Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję dotyczącą rejestracji pojazdu.

Etapy dopuszczenia jednostkowego

Dopuszczenie jednostkowe składa się z dwóch etapów. Poniżej prezentujemy wymagane dokumenty.

Etap 1 - Ocena techniczna CeBaPoj

Wymagane dokumenty dla laboratorium CeBaPoj:

  1. Wniosek o przeprowadzenie badań do celów dopuszczenia jednostkowego. Do wersji papierowej wniosku odsyłamy do zakładki „Do pobrania”
  2. Dokument informacyjny pojazdu. Służymy pomocą, jeśli nie jesteście Państwo pewni, jak go przygotować.

Etap 2 - Uzyskanie decyzji Transportowego Dozoru Technicznego

Wymagane dokumenty do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT):

  1. Wniosek do TDT o krajowe indywidualne dopuszczenie jednostkowe pojazdu.
  2. Sprawozdanie z badań CeBaPoj.
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela pojazdu o ile pełnomocnik został ustanowiony.
  4. Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
  5. Kopia dowodu wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, o ile jest stosowane.

Czym różni się dopuszczenie jednostkowe od homologacji?

1. Dopuszczenie jednostkowe dotyczy jednego pojazdu, o konkretnym numerze VIN; doskonale nadaje się do pojazdu „szytego na miarę” dla klienta;
2. Homologacja udzielana jest na typ pojazdu, a producent może na tej podstawie zarejestrować wiele kolejnych egzemplarzy, bez poddawania ich ocenie technicznej;
3. Homologacja wymaga posiadania przez producenta Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), co nie jest konieczne przy dopuszczeniu jednostkowym.

Zachęcamy do zgłoszenia się do CeBaPoj, aby uzyskać pomoc i niezbędne informacje w tym zakresie!

Wniosek na badania
Wniosek na badania