Logo_CeBaPoj

Wniosek na badania
  Jakie inne badanie?

  Adres:

  Jaka zasada?
  Rekomendujemy wersję elektroniczną sprawozdania. Wg raportu The State of Global Paper Industry, opracowanego przez Environmental Paper Network, w Polsce zużywa się rocznie średnio 143 kg papieru/osobę. Produkcja papieru charakteryzuje się dużym śladem węglowym. W praktyce oznacza to nie tylko wycinanie drzew, które są naszym sprzymierzeńcem w walce o czyste powietrze i odgrywają ogromną rolę w łagodzeniu zmian klimatu, ale także konieczność zużycia olbrzymich ilości wody i energii.
  Bardzo prosimy o rozważenie, czy wersja papierowa sprawozdania jest dla Państwa konieczna, za co z góry serdecznie dziękujemy.

  Czy biorąc powyższe informacje pod uwagę sprawozdanie w formie elektronicznej będzie wystarczające?

  E-mail do wysyłki sprawozdania:
  Informacja laboratorium:

  Laboratorium przeprowadza badania zgodnie z następującymi dokumentami: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858, Rozporządzeniem (UE) 2021/535 (załącznik II część 2, załącznik III część 2, załącznik V część 2, załącznik VIII część 2, załącznik XIII część 2), Rozporządzeniem (UE) 2019/2144, Regulaminem EKG ONZ nr 55 zał. 7, Regulaminem EKG ONZ nr 73 cz. I, cz. III, Regulaminem EKG ONZ nr 58 cz. II, Regulaminem EKG ONZ nr 48.

  Klientom oraz innym stronom zainteresowanym przysługuje prawo zgłaszania skarg w sprawach związanych z działalnością LB. Skargi Klientów dotyczące realizowanych prac są przyjmowane do 1 miesiąca od terminu zakończenia pracy i przekazania wyników badań, wyłącznie w formie pisemnej, po dostarczeniu na adres Spółki.
  Spory dotyczące niniejszego zlecenia będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Zleceniobiorcy.