Logo_CeBaPoj

Wniosek na badania
  Jakie inne badanie?

  Adres:

  Jaka zasada?
  Rekomendujemy wersję elektroniczną sprawozdania. Wg raportu The State of Global Paper Industry, opracowanego przez Environmental Paper Network, w Polsce zużywa się rocznie średnio 143 kg papieru/osobę. Produkcja papieru charakteryzuje się dużym śladem węglowym. W praktyce oznacza to nie tylko wycinanie drzew, które są naszym sprzymierzeńcem w walce o czyste powietrze i odgrywają ogromną rolę w łagodzeniu zmian klimatu, ale także konieczność zużycia olbrzymich ilości wody i energii.
  Bardzo prosimy o rozważenie, czy wersja papierowa sprawozdania jest dla Państwa konieczna, za co z góry serdecznie dziękujemy.

  Czy biorąc powyższe informacje pod uwagę sprawozdanie w formie elektronicznej będzie wystarczające?
  E-mail do wysyłki sprawozdania:


  Informacja laboratorium:
  Laboratorium przeprowadza badania zgodnie z następującymi dokumentami: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858, Rozporządzeniem (WE) nr 661/2009, Rozporządzeniem (UE) nr 19/2011, Rozporządzeniem (UE) nr 458/2011, Regulaminem EKG ONZ nr 55 zał. 7, Rozporządzeniem (UE) nr 1230/2012, Regulaminem EKG ONZ nr 73 cz. I, cz. III, Regulaminem EKG ONZ nr 58 cz. II, Regulaminem EKG ONZ nr 48, Rozporządzeniem (UE) nr 1003/2010, Rozporządzeniem (UE) nr 109/2011, procedurą badań zgodności przystosowania pojazdów z wymaganiami homologacyjnymi i w zakresie dopuszczeń jednostkowych nr PB/0001 wyd. 6 z 22.09.2020 i procedurą pomiaru nacisków osi pojazdu i wyznaczania masy pojazdu PB/0002 wyd.4 z 01.02.2020.
  Klientom oraz innym stronom zainteresowanym przysługuje prawo zgłaszania skarg w sprawach związanych z działalnością LB. Skargi Klientów dotyczące realizowanych prac są przyjmowane do 1 miesiąca od terminu zakończenia pracy i przekazania wyników badań, wyłącznie w formie pisemnej, po dostarczeniu na adres Spółki.
  Spory dotyczące niniejszego zlecenia będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Zleceniobiorcy.