Logo_CeBaPoj

Informacja o nowym rozporządzeniu w zakresie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Po 2 miesiącach braku przepisów wykonawczych w zakresie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdów – samochodów osobowych, ciężarowych, przyczep, naczep, autobusów oraz samochodów i przyczep/ naczep specjalnych (kategorii M, N, O). Oznacza to, że Transportowy Dozór Techniczny ma podstawę prawną do wydawania decyzji dotyczących krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdów na podstawie badań przeprowadzonych przez CeBaPoj.

Treść aktu prawnego Dziennika Ustaw z 2023 roku poz. 1715 .

Kiedy stosowana jest procedura krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdów?

Procedura krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdów stosowana jest przed wprowadzeniem pojazdu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent nie uzyskał świadectwa homologacji lub świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach. Innymi słowy, dopuszczenie jednostkowego pozwalają na zarejestrowanie nowego pojazdu bez konieczności uzyskania homologacji pojazdu.

Ile pojazdów można zarejestrować w ramach dopuszczenia jednostkowego?

Przepisy nie określają limitów w zakresie liczby pojazdów, które można zarejestrować w ramach dopuszczenia jednostkowego.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek na badania
Wniosek na badania