Logo_CeBaPoj

Homologacja pojazdów

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych, muszą mieć przeprowadzone badania homologacyjne uprawniające do korzystania z niego. Sama homologacja pojazdu jest procesem sprawdzającym, czy został skonstruowany z obowiązującymi normami oraz prawem. Jeżeli przeprowadzane badanie nie wykaże żadnych sprzeczności, pojazd może zostać zarejestrowany na podstawie wydanego świadectwa. Laboratorium CeBaPoj jest miejscem, w którym zgodnie z wszystkimi wytycznymi sprawdzamy i weryfikujemy spełnienie zasad bezpieczeństwa, a także wymagań technicznych w trzech kategoriach pojazdów:

M (samochodach osobowych przeznaczonych do przewożenia osób)
N (samochodach ciężarowych)
O (przyczepach i naczepach), a także w pojazdach specjalnych oraz specjalizowanych np. wozy policyjne, lawety, holowniki, czy kampery i pojazdy kempingowe.

Jak uzyskać homologację?

Aby pojazd mógł zostać dopuszczony do ruchu, niezbędne jest uzyskanie homologacji – zarówno na samochody osobowe, ciężarowe, jak i przyczepy oraz naczepy. Załatwianie formalności urzędowych zazwyczaj trwa około miesiąca. Pierwszym etapem są jednak wykonane badania homologacyjne w jednostce, która posiada niezbędne uprawnienia do tego; taką jednostką jest nasze Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj. Zajmujemy się badaniami pojazdów kategorii M, N oraz O. Jeśli wyniki badań będą pozytywne, to znaczy zgodne z wytycznymi i przepisami administracyjnymi, wówczas można ubiegać się o uzyskanie decyzji w Transportowym Dozorze Technicznym. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie świadectwa homologacji. Jeśli nie możecie Państwo zrobić tego samodzielnie, to oferujemy możliwość złożenia dokumentów w Państwa imieniu.

 

Czym różni się dopuszczenie jednostkowe od homologacji?

1. Dopuszczenie jednostkowe dotyczy jednego pojazdu, o konkretnym numerze VIN; doskonale nadaje się do pojazdu „szytego na miarę” dla klienta;
2. Homologacja udzielana jest na typ pojazdu, a producent może na tej podstawie zarejestrować wiele kolejnych egzemplarzy, bez poddawania ich ocenie technicznej;
3. Homologacja wymaga posiadania przez producenta Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), co nie jest konieczne przy dopuszczeniu jednostkowym.

Wniosek na badania
Wniosek na badania

Wymagane dokumenty:

Zachęcamy do zgłoszenia się do CeBaPoj, aby uzyskać pomoc i niezbędne informacje w tym zakresie!

Wniosek na badania
Wniosek na badania