Logo_CeBaPoj

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Dopuszczenie jednostkowego dotyczy nowego, niezarejestrowanego dotychczas pojazdu, na przykład nowozbudowanego od podstaw (marki SAM), ale także pojazdu powstałego z „przekładki” nadwozia (np. asenizacyjnego, skrzyniowego) na nowe podwozie samochodu ciężarowego, w celu zarejestrowania pojazdu, bez konieczności uzyskania homologacji.

CeBaPoj pomoże Państwu przygotować odpowiednią dokumentację i złożyć ją w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT), który wydaje decyzję o dopuszczeniu pojazdu do rejestracji.

Leave a Comment