centrum badań pojazdów

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o .o. na podstawie art. 70za ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) zostało wyznaczone decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 11 października 2016 roku jako jednostka uprawniona do badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdów kategorii M, N i O.