centrum badań pojazdów

Walidacja metody badawczej jest to sprawdzenie i potwierdzenie, że stosowane w Laboratorium metody badawcze spełniają wymagania dotyczące zamierzonego zastosowania. Ponadto, celem walidacji jest potwierdzenie powtarzalności i odtwarzalności badań przeprowadzanych przez Laboratorium CeBaPoj i ocena wpływu poszczególnych czynników na zastosowaną metodę pomiarową.

Wszystkie stosowane w Laboratorium metody badawcze zostały poddane walidacji.

 

Pamiątka z oceny wpływu ławy pomiarowej na wyniki pomiaru nacisku kół.