centrum badań pojazdów

Walidacja metody badawczej jest to sprawdzenie i potwierdzenie, że stosowane w Laboratorium metody badawcze spełniają wymagania dotyczące zamierzonego zastosowania. Ponadto, celem walidacji jest potwierdzenie powtarzalności i odtwarzalności badań przeprowadzanych przez Laboratorium CeBaPoj i ocena wpływu poszczególnych czynników na zastosowaną metodę pomiarową.

Wszystkie stosowane w Laboratorium metody badawcze zostały poddane walidacji.

Wdrożenie systemu zarządzania i uzyskanie akredytacji jest procesem złożonym, czasochłonnym i kosztownym. Prace rozpoczęliśmy w 2015 roku i trwały 18 miesiący. 14 września 2016 roku otrzymaliśmy certyfikat akredytacji i nasz pierwszy zakres akredytacji, który pozwolił nam na prowadzenie badań pojazdów do celów dopuszczenia jednostkowego.

Nasze laboratorium stale się rozwija, a celem od samego początku było posiadanie akredytacji pozwalającej na badania homologacyjne pojazdów. Po kolejnych dwóch latach intensywnych prac możemy pochwalić się kolejnym sukcesem - od 20 lipca 2018 roku posiadamy akredytację na badania w zakresie dopuszczeń jednostkowych oraz homologacji pojazdów.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

 Zakres akredytacji   Certyfikat akredytacji

Centrum Badawcze Pojazdów CeBaPoj Sp. z o .o. na podstawie art. 70za ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zostało wyznaczone decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 11 października 2016 roku jako jednostka uprawniona do badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdów kategorii M, N i O.