centrum badań pojazdów

Centrum badawcze CeBaPoj prowadzi badania homologacyjne nowych pojazdów, na podstawie których wydawane jest świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do ich rejestracji. Od 2018 roku posiadamy pozwolenie wydane przez Transportowy Dozór Techniczny, który jest jednostką administracyjną zarządzającą aktualnie wszelkimi formalnościami w tym zakresie, dzięki czemu nasze usługi usankcjonowane są przez właściwą władzę.

W ramach realizowanych w naszym centrum badawczym działań wykonywana jest przede wszystkim homologacja typu WE drugiego etapu:

- samochodów osobowych,

- samochodów ciężarowych,

- przyczep i naczep.

Kategorie pojazdów

Nasze badania obejmują weryfikację spełnienia zasad bezpieczeństwa i wymagań technicznych pojazdów kategorii M - samochodów przeznaczonych do przewozu osób, kategorii N – samochodów, których przeznaczeniem jest przede wszystkim przewożenie ładunków, a także kategorii O – przyczep i naczep, a także pojazdów specjalnych i specjalizowanych w ramach powyższych kategorii.

Ważne zasady

Dla osób starających się o homologację samochodów osobowych, ciężarowych, a także przyczep wydawane jest świadectwo europejskie (WE). Dzięki niemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pojazdu w jednym z krajów Unii Europejskiej stanowi automatycznie dopuszczenie ich do wykorzystywania na terenie całej Wspólnoty. Właśnie takimi możliwościami i uprawnieniami w zakresie sprawdzenia bezpieczeństwa, a także wydania pozytywnej opinii, dysponuje Laboratorium CeBaPoj.