centrum badań pojazdów

Kierownik Laboratorium Badawczego i ds. Jakości

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Związany z motoryzacją od ponad 25 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych jako starszy specjalista badawczo-techniczny w zakresie homologacji i dopuszczenia pojazdów ciężarowych, pojazdów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), bankowozów, oraz jako diagnosta samochodowy na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Piastował stanowisko w instytucji państwowej, m.in. jako Kierownik Wydziału Certyfikacji i Oceny zgodności oraz Zastępca Kierownika Wydziału Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej.

Niezależnie od zaangażowania w dziedzinę motoryzacji, swój potencjał wykorzystał także w zakresie nadzoru nad systemami zarządzania i ich doskonaleniu. Od 2003 roku posiada uprawnienia auditora wewnętrznego w laboratorium badawczym i analitycznym i brał udział w auditowaniu komórek Instytutu, w którym wdrożony był system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ponadto, posiada certyfikat auditora systemów zarządzania opartych o normę ISO 9001:2008.

Swój potencjał merytoryczny wykorzystuje ponadto do krzewienia wiedzy w dziedzinie motoryzacji, jako kwalifikowany wykładowca, w zakresie badań i diagnostyki pojazdów, przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) oraz dla doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).

Kilka słów od siebie....

Od najmłodszych lat byłem zafascynowany motoryzacją. Jako młody chłopiec zdobywałem jedyne w tamtych czasach czasopismo motoryzacyjne „Motor”. Często pochłaniałem jego lekturę jeszcze w drodze do domu. Warto wspomnieć, że zdobycie w tamtych czasach tego tygodnika często graniczyło z cudem, a jego treść była odmienna od tej, jaką  można znaleźć we współczesnym wydaniu. Poświęcona ona była przede wszystkim polskiej motoryzacji, zawierała mnóstwo praktycznych porad, informacji technicznych i  serwisowych. Tygodnik ten był dla mnie ogromnym pokładem wiedzy oraz zainicjował moją fascynację motoryzacją. Po skończeniu szkoły podstawowej, głównie za namową rodziny, podjąłem naukę w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w Warszawie przy ulicy Zajączka. Była to szkoła na wysokim poziomie, nastawiona na przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie elektroniki i informatyki. Przebrnąłem przez wymagającą szkołę, zwaną popularnie „Zajączkiem”, jednak 5-letni pobyt w dziedzinie elektronów nie zmienił mojej fascynacji pojazdami. Po złożeniu egzaminu maturalnego podjąłem dalszą naukę na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Samochodowych. To był prawdziwe spełnienie moich marzeń. W końcu byłem bliżej motoryzacji, a przyswajanie wiedzy o motoryzacji było dla mnie wyjątkowo łatwe. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera, w 1999 roku podjąłem pracę w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych w Kobyłce, gdzie właśnie powstała nowa komórka zajmująca się badaniami homologacyjnymi pojazdów oraz posiadająca okręgową stację kontroli pojazdów. Stałem się badaczem, którym jestem do dziś. W Instytucie zdobyłem ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie badań homologacyjnych pojazdów oraz jako diagnosta czynnie udzielający się w instytutowej stacji kontroli pojazdów. Dodatkowo podjąłem się pracy jako kwalifikowany wykładowca. Prowadzę szkolenia w zakresie diagnostyki samochodowej, przewozu towarów niebezpiecznych oraz kompetencji zawodowych przewoźników. Z branżą motoryzacyjną związany jestem do dziś.

Podsumowując mój dorobek zawodowy, pragnę zaznaczyć, że posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie motoryzacji jako badacz, wykładowca i osoba reprezentująca instytucje państwowe. Wierzę, że moja wiedza, ugruntowana i poszerzona przez ogromne doświadczenie będzie Państwu pomocna i pozwoli na owocną i godną zaufania współpracę.