centrum badań pojazdów

Kierownik Laboratorium Badawczego i ds. Jakości

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Związany z motoryzacją od ponad 25 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych jako starszy specjalista badawczo-techniczny w zakresie homologacji i dopuszczenia pojazdów ciężarowych, pojazdów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), bankowozów, oraz jako diagnosta samochodowy na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Piastował stanowisko w instytucji państwowej, m.in. jako Kierownik Wydziału Certyfikacji i Oceny zgodności oraz Zastępca Kierownika Wydziału Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej.

Niezależnie od zaangażowania w dziedzinę motoryzacji, swój potencjał wykorzystał także w zakresie nadzoru nad systemami zarządzania i ich doskonaleniu. Od 2003 roku posiada uprawnienia auditora wewnętrznego w laboratorium badawczym i analitycznym i brał udział w auditowaniu komórek Instytutu, w którym wdrożony był system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ponadto, posiada certyfikat auditora systemów zarządzania opartych o normę ISO 9001:2008.

Swój potencjał merytoryczny wykorzystuje ponadto do krzewienia wiedzy w dziedzinie motoryzacji, jako kwalifikowany wykładowca, w zakresie badań i diagnostyki pojazdów, przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) oraz dla doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).

Specjalista badawczo-techniczny

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Związany z motoryzacją od ponad 25 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych najpierw jako specjalista badawczo-techniczny w zakresie homologacji i dopuszczenia pojazdów oraz diagnosta samochodowy, a następnie jako Kierownik Zakładu Homologacji Pojazdów. Efektywność działań Roberta Rybaka przyczyniła się nie tylko do ogromnego rozwoju Zakładu w zakresie homologacji pojazdów ciężarowych powszechnego użytku, ale również do homologacji pojazdów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Ponadto, stacja kontroli pojazdów Instytutu, pod kierownictwem Roberta Rybaka, jako pierwsza w Powiecie Wołomińskim uzyskała zakres Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Swój potencjał merytoryczny wykorzystuje ponadto do krzewienia wiedzy w dziedzinie motoryzacji, jako kwalifikowany wykładowca, w zakresie diagnostyki samochodowej, przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) oraz dla doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA).

Wiedza i doświadczenie Roberta Rybaka pozwoliła na ustanowienie go biegłym sądowym z zakresu oceny stanu technicznego pojazdów, oceny wartości pojazdów oraz poprawności przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Specjalista badawczo-techniczny

Związany z motoryzacją od 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując u znanego polskiego producenta przyczep i naczep jako specjalista do spraw homologacji. Następnie, swoje kompetencje rozszerzył uzyskując uprawnienia diagnosty samochodowego, które nieustannie rozwija.