centrum badań pojazdów

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE 

Informator o procesie dopuszczenia jednostkowego

 Informator o procesie dopuszczenia jednostkowego.pdf 


Wnioski

 Wniosek na badania.pdf        Wniosek na badania.doc

Wniosek do TDT o wydanie świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu


Oświadczenie o własności pojazdu

Oświadczenie o własności pojazdu


 Dokumenty informacyjne (opisy pojazdów)

Dla kategorii M (samochody osobowe i autobusy)

Dla kategorii N (samochody ciężarowe)

Dla kategorii O (przyczepy i naczepy)HOMOLOGACJA

Informator o procesie homologacji

 Informator o procesie homologacji.pdf 


Wnioski

        Wniosek na badania.pdf        Wniosek na badania.doc

        Wniosek do TDT o wydanie świadectwa homologacji.doc

        Wniosek o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku przedstawienia jednego lub kilku świadectw homologacji

      


Oświadczenia i deklaracje

        Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.doc

        Oświadczenie o złożeniu wniosku w jednym państwie członkowskim

        Deklaracja zgodności składana przez producenta.doc


Pozostałe dokumenty

        Informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów

        Wykaz osób upoważnionych po podpisywania świadectw zgodności typu.doc

        Spis treści pakietu informacyjnego


Dokumenty informacyjne (opisy pojazdów)

Dla kategorii M (samochody osobowe i autobusy)

Dla kategorii N (samochody ciężarowe)

Dla kategorii O (przyczepy i naczepy)


 Zakres akredytacji AB1626


Obwieszczenie MIiB w sprawie jednostek uprawnionych